Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven.

Heb jij een ziekte of beperking? Dan kun je proberen om hulp te krijgen via de WMO. Als je hiervoor in aanmerking komt kan er gekozen worden uit twee mogelijkheden, namelijk:
Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Kom je in aanmerking voor begeleiding vanuit de WMO, dan kun je ook kiezen voor een Professional Organizer om jou te helpen overzicht, rust en structuur weer terug te krijgen.

Wil je meer informatie of weten of je hiervoor in aanmerking komt? Ga dan naar:

Sociale Verzekeringsbank 
Per Saldo
Het Sociaal Team van jouw gemeente.
Het WMO-loket van jouw gemeente.

Ik kan zowel begeleiding bieden via een Persoonsgebonden Budget (PGB) als via Zorg in Natura (ZIN).

Zorg in Natura (ZIN)

Kom je in aanmerking voor ZIN dan kun je mijn hulp inschakelen via de gemeente. Ik heb met de volgende gemeenten een contract afgesloten om ZIN te mogen leveren:

VinkAlkmaar
VinkBergen
VinkCastricum
VinkDijk & Waard
VinkHeiloo
VinkUitgeest

Geen administratieve rompslomp, dit regel ik met de gemeente.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee je zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt.

Met dit Persoonsgebonden Budget mag onder andere een Professional Organizer ingehuurd worden voor begeleiding.

Bij een PGB heb je wat meer vrijheid in keuze van hulpverlener, je bepaalt zelf waar, wanneer en van wie je de zorg krijgt, maar je hebt wel meer administratieve taken.

Kom je in aanmerking voor een PGB, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met mij. We plannen een kennismakingsgesprek in om jouw situatie, wensen en knelpunten te bespreken. Daarna maken we een plan van aanpak en gaan we samen aan de slag.

Neem contact met mij op

Laten we elkaar leren kennen en vertel me waar jij hulp bij nodig hebt

Geoptimaliseerd door Optimole